NastyCR
NastyCR

Icon Item Plus Level
Lepus Soul Fiend +8 98
Valor Coronet (Star) +5 91
Valor Alette (Star) +0 90
Valor Composite Mail (Star) +5 92
Valor Composite Tasset (Star) +3 92
Valor Glove (Star) +5 90
Valor Boots (Star) +5 91
Dark Warrior Helm (F)
Dark Warrior Armor (F)
Dark Warrior Accessory (F)
Message Date
WTS NOVA SPEAR +8 / WTB BOW DG10 SOS OR REGULAR+7+8+9 Nov. 25, 2022, 3:39 a.m.
WTB ADV SOS PRO B/// WTS SWORD NOVA +6 PM Nov. 19, 2022, 8:07 p.m.
WTS PREMIUM PLUS / WTB GARMENT SET NOVA +9 / WTS SWORD NOVA +6 Nov. 15, 2022, 4:27 p.m.
COMPRO GUILD LATINA PERUANA, QUIERO PONER GOLBOTS EN LOS PENONS...PM Nov. 15, 2022, 12:51 a.m.
LR TE AMOOOOO , PUTOS ENFERMOSSSS, MANGUE LA CHUPA AFK 800 AÑOS Nov. 15, 2022, 12:49 a.m.
WTB GARMENT SET NOVA+9 - WTB SHIELD CH NOVA +9 - WTBB TU ALMA, BILLETE
PA [email protected] AQUI
Nov. 15, 2022, 12:49 a.m.
WTS SWORD DG11 NOVA +6 / WTS PREMIUMS PLUS / WTB GARMENT NOVA +9 PM Nov. 14, 2022, 12:50 p.m.